Gabinet Uśmiechu

Przychodnie pediatryczne ESKULAPEK

Serdecznie zapraszamy do naszych dwu placówek specjalistycznej opieki medycznej nad dziećmi w Warszawie: Przychodni Pediatrycznej ESKULAPEK na Mokotowie oraz Gabinetu Pediatrycznego „Eskulapek” w Wilanowie.
Obie placówki dedykowane są dzieciom od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oferujemy pomoc lekarzy wielu specjalności dziecięcych z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i ambulatoryjnym.

Więcej o nas w klipie filmowym – tutaj.

Co nowego w przychodniach i w pediatrii

VI Czerwcówka pod Kopcem

"czerwcówka" - bo już jutro, 9 czerwca 2019 r., w godzinach od 15.00 do 18.00

"pod Kopcem" - bo na Siekierkach, w pobliżu Kopca Powstania Warszawskiego, na boisku przy ul. Grupy AK "Północ"

Wszystkich naszych Pacjentów i ich Rodziców zapraszamy na piknik sąsiedzki na Siekierkach, organizowany przez Fundację "Bo Warto" i Gazetę Siekierkowską.
Też tam będziemy - spotkamy się w szpitalu pluszowego Misia Eskulapka.

Do zobaczenia ! Plakat zapraszjący do udziału w pikiniku sąsiedzkim na Siekierkach

Wielkanoc 2019 roku

Koszyk ze święconką i barankiem wielkanocnym.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
- dobrego czasu w gronie Najbliższych i wiosennego optymizmu
Rodzicom naszych małych Pacjentów i im samym
- życzy Zespół Przychodni Eskulapek.

Kursy pierwszej pomocy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców naszych małych Pacjentów, wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
     Pierwsza pomoc ma kluczowe znaczenie podczas nagłych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu. Bardzo często to pierwsze minuty decydują o dalszych losach osób poszkodowanych. Szybko rozpoczęte działania znacznie zwiększają szanse chorego na przeżycie. To właśnie świadkowie zdarzenia są kluczowym elementem tzw. łańcucha przeżycia; dlatego tak duże znaczenie mają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Ludzie uczący się jak uratować życie krztuszącemu się dziecku siedzą razem 
i obserwują instruktora podczas kursu pierwszej pomocy      W stanie nagłego zagrożenia życia może znaleźć się zarówno osoba dorosła jak i dziecko czy niemowlę; stąd w trakcie treningu uwzględniamy wszystkie te sytuacje. Szkolenie przez nas proponowane pomoże Państwu nabrać pewności w sytuacjach, w których na ogół towarzyszy nam strach i zdenerwowanie. Dzięki umiejętnościom nabytym w trakcie szkolenia wzrasta bezpieczeństwo Państwa bliskich w domu, ale także innych osób w każdym miejscu, w którym możecie się Państwo znaleźć - na ulicy czy miejscu pracy.
     Zajęcia zostały podzielone na moduły w zależności od wieku poszkodowanego oraz występujących zdarzeń niepożądanych. Do najczęstszych zdarzeń niepożądanych, z którymi możemy się spotkać w życiu codziennym należą: zadławienia, zachłyśnięcia, oparzenia, drgawki, drgawki będące wynikiem wysokiej temperatury, rany, krwawienia, urazy kości, utrata przytomności oraz zatrzymanie krążenia.      Instruktorzy szczegółowo omówią postępowanie w danym przypadku, jak również przećwiczą z Państwem na fantomach zabiegi z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Moduł przeznaczony dla rodziców dzieci do 1 roku życia jest uzupełniony o informacje z zakresu pielęgnacji noworodka.
     Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy Przychodnia Pediatryczna ESKULAPEK prowadzi we współpracy z instruktorami firmy MedykPoż. Zajęcia prowadzone są w grupach 4 – 6 osobowych. Informacje o najbliższych dostępnych terminach mogą Państwo uzyskać poprzez naszą recepcję tel. (22) 254 22 22.

2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

(ang. World Autism Awareness Day, WAAD) #swiatowydzienautyzmu #autism #autismawareness

Wydaje się że słowo AUTYZM słyszy się obecnie bardzo często; bywa wręcz nadużywane. Autyzm NIE jest chorobą. Jest to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych.
Dziecko cierpiące na autyzm często charakteryzuje się brakiem kontaktu z rówieśnikami      Dzieci dotknięte autyzmem żyją wśród nas. Autyzm może współistnieć z obniżeniem poziomu rozwoju intelektualnego, ale nie jest to regułą a może być rownież "wręcz przeciwnie". Uważa się, że na zespół Aspergera (lżejszą formę całościowych zaburzeń rozwoju przebiegająca bez upośledzenia umysłowego, która przez niektórych uznawana jest za łagodną odmianę autyzmu a przez innych za oddzielne zaburzenie) cierpiało lub cierpi wiele wybitnych osób. Byli wśród nich m.in. Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Amadeusz Mozart, Isaac Newton i Andy Warhol.
     Z okazji Dnia Autyzmu warto wspomnieć równie o zespole sawanta (dosł. uczony głupiec, fr. savant idiot; obecnie pojęcie to ze względu na m. in. niewłaściwe skojarzenia, jest rzadko stosowane), kiedy to osoba z całościowymi zaburzeniami rozwoju posiada genialne uzdolnienia w jednej dziedzinie (np. wybitna pamięć, zdolności matematyczne lub muzyczne). Zespół sawanta występuje u co dziesiątej osoby z autyzmem i u jednej na 1400 - 2000 osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego i upośledzeniem umysłowym; jednocześnie około połowa osób z zespołem sawanta to osoby autystyczne.
     Autyzm rozpoznaje się na podstawie dość krótkiej listy objawów widocznych w zachowaniu danej osoby, ale prawidłowa diagnostyka autyzmu wymaga jednak całościowej oceny przez neurologa, pediatrę i psychologa. Wczesne wykrycie zaburzeń, szybko rozpoczęta terapia oraz pomoc rodzinie dziecka cierpiącego na autyzm jest niezwykle ważna dla dalszego funkcjonowania dziecka i może zasadniczo zmienić jego życiowe szanse.

Kriochirurgia dermatologiczna

Rozpoczęła się już kalendarzowa wiosna, a po niej szybko przychodzi lato. Przyjrzyjmy się swojej skórze i skórze naszych dzieci, aby sprawdzić, czy - przed kolejną ekspozycją na duże nasłonecznienie - nie powinniśmy zadbać o niektóre zmiany już się na niej znajdujące.
     Za pomocą kriochirurgii możemy usuwać: zmiany wirusowe na skórze, potocznie nazywane brodawkami, ogniska nadmiernej keratozy (tzn. rogowacenia posłonecznego), znamiona barwinkowe, a nawet niektóre nowotwory skóry.
     Zapraszamy na konsultacje dermatologiczne zarówno dzieci jak i dorosłych. Poza kriochirurgią oferujemy również możliwość tradycyjnego chirurgicznego wycięcia zmian w znieczuleniu miejscowym i badania histopatologicznego pobranego materiału.

21 marca - Światowy Dzień Osób Chorych na Zespół Downa

Zespół Downa (trisomia 21) – jest to zespół wad wrodzonych spowodowanych obecnością dodatkowego chromosomu 21.
Szczęśliwa dziewczynka z zespołem Downa      Mały pacjent z zespołem Downa to przede wszystkim dalej dziecko - młody człowiek rozwijający się w swoim rytmie. Wymaga o wiele więcej uwagi i pracy ze strony rodziców niż dziecko zdrowe, ale ta ciężka praca będzie owocować w przyszłości. Niezwykle ważny jest kontakt z rówieśnikami oraz nauka samodzielnego funkcjonowania. Dzieci z pewnym stopniem niepełnosprawności wymagają większego zaangażowania również od osób sprawujących opiekę nad nimi w placówkach opieki zdrowotnej. Ważne jest, aby rozpocząć jak najszybciej zajęcia terapii zajęciowej, fizjoterapii, rehabilitacji wzroku, terapii logopedycznej. Istotną sprawą jest pomoc i wsparcie rodziny dziecka, ponieważ choroba ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny.

Wszystkim Pacjentom i ich Rodzinom życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości.
Zespół Przychodni Pediatrycznej ESKULAPEK

Dyżur pediatry w niedziele i wizyty domowe

Przypominamy, że w każdą niedzielę w godzinach od 9 do 14 w naszej Przychodni Pediatrycznej ESKULAPEK na Mokotowie przy ul. Grupy AK "Północ" pełniony jest dyżur pediatryczny.
Ponadto, dzwoniąc do którejkolwiek z obu naszych placówek mogą Państwo umówić się na wizytę domową specjalisty pediatry lub neonatologa.


Nasza oferta pediatryczna